Przepust kablowy

Dane techniczne

Płyta

Wymiary:

230 x 230 mm

Całkowita wysokość:

~ 150 mm

Materiał konstrukcyjny:

stal, malowana proszkowo (rama)

płyta gipsowo – włóknowa (klapa)

Waga:

ok. 4 kg

Wymiary otworu w podłodze:

~ 195 x 195 mm

max: 205 x 205 mm

Powierzchnia funkcjonalna:

150 x 150 mm

Ochrona przeciwpożarowa

Odporność ogniowa wg PN – EN 13501 część 2:

REI 30