Knauf Integral

Płyty o nośności 5 kN punktowo i 25 kN/m2 doskonale nadają się na powierzchniach wykańczanych wykładziną z rolki lub „deską”. Dla wykończenia kamieniem lub gresem sugerujemy zastosowanie płyty grubszej.

Proponowane zastosowania:

obiekty biurowe

Możliwe wykończenia podłogi:

wykładzina dywanowa

panele podłogowe

deska barlinecka

Karta techniczna

Wybierz rodzaj konstrukcji nośnej:

TYP I

Dane techniczne

Płyta

Wymiary:

1200 x 600 mm

Grubość płyty:

28 mm

Górna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Dolna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Ciężar systemu:

42,2 kg/m2 (bez wykładziny, dla wys. 250 mm)

Ciężar płyty:

30,4 kg / sztuka

Rdzeń płyty:

gipsowy o gęstości min. 1500kg/m3

Wartości obciążenia

Obciążenie punktowe zgodnie z PN – EN 12825:

5 000 N

Klasa ugięcia wg. PN-EN 12825:

A

Klasa nośności zgodnie z PN – EN 12825:

klasa 5

Siła niszcząca:

≥ 10 000 N

Wsp. bezpieczeństwa:

≥ 2,0

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa materiału budowlanego płyta nośna wg PN – EN 13501 część 1:

A1

Odporność ogniowa wg PN – EN 13501 część 2:

REI 30

TYP II

Dane techniczne

Płyta

Wymiary:

1200 x 600 mm

Grubość płyty:

28 mm

Górna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Dolna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Ciężar systemu:

42,2 kg/m2 (bez wykładziny, dla wys. 250 mm)

Ciężar płyty:

30,4 kg / sztuka

Rdzeń płyty:

gipsowy o gęstości min. 1500kg/m3

Wartości obciążenia

Obciążenie punktowe zgodnie z PN – EN 12825:

6 000 N

Klasa ugięcia wg. PN-EN 12825:

A

Klasa nośności zgodnie z PN – EN 12825:

klasa 6

Siła niszcząca:

≥ 12 000 N

Wsp. bezpieczeństwa:

≥ 2,0

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa materiału budowlanego płyta nośna wg PN – EN 13501 część 1:

A1

Odporność ogniowa wg PN – EN 13501 część 2:

REI 30

TYP III

Dane techniczne

Płyta

Wymiary:

1200 x 600 mm

Grubość płyty:

28 mm

Górna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Dolna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Ciężar systemu:

42,2 kg/m2 (bez wykładziny, dla wys. 250 mm)

Ciężar płyty:

30,4 kg / sztuka

Rdzeń płyty:

gipsowy o gęstości min. 1500kg/m3

Wartości obciążenia

Obciążenie punktowe zgodnie z PN – EN 12825:

6 000 N

Klasa ugięcia wg. PN-EN 12825:

A

Klasa nośności zgodnie z PN – EN 12825:

klasa 6

Siła niszcząca:

≥ 12 000 N

Wsp. bezpieczeństwa:

≥ 2,0

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa materiału budowlanego płyta nośna wg PN – EN 13501 część 1:

A1

Odporność ogniowa wg PN – EN 13501 część 2:

REI 30

Płyty o nośności 5 kN punktowo i 25 kN/m2 o podwyższonej odporności ogniowej REI 60. Możliwość aplikacji dowolną warstwą wykończeniową sprawia, że podłogi te najchętniej stosowane są na przestrzeniach przeznaczonych dla najemców, dla których atutem będzie pozostawienie im dowolności wykończenia.

Proponowane zastosowania:

obiekty biurowe

audytoria

Możliwe wykończenia podłogi:

wykładzina dywanowa

panele podłogowe

deska barlinecka

gres*

kamień*

* przed zaprojektowaniem tego rodzaju wykończenia na podłodze podniesionej, prosimy o kontakt z działem technicznym.

Karta techniczna

Wybierz rodzaj konstrukcji nośnej:

TYP I

Dane techniczne

Płyta

Wymiary:

1200 x 600 mm

Grubość płyty:

32 mm

Górna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Dolna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Ciężar systemu:

48,2 kg/m2 (bez wykładziny, dla wys. 250 mm)

Ciężar płyty:

34,6 kg / sztuka

34,6 kg / sztuka

Rdzeń płyty:

gipsowy o gęstości min. 1500kg/m3

Wartości obciążenia

Obciążenie punktowe zgodnie z PN – EN 12825:

5 000 N

Klasa ugięcia wg. PN-EN 12825:

A

Klasa nośności zgodnie z PN – EN 12825:

klasa 5

Siła niszcząca:

≥ 10 000 N

Wsp. bezpieczeństwa:

≥ 2,0

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa materiału budowlanego płyta nośna wg PN – EN 13501 część 1:

A1

Odporność ogniowa wg PN – EN 13501 część 2:

REI 60

TYP II

Dane techniczne

Płyta

Wymiary:

1200 x 600 mm

Grubość płyty:

32 mm

Górna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Dolna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Ciężar systemu:

48,2 kg/m2 (bez wykładziny, dla wys. 250 mm)

Ciężar płyty:

34,6 kg / sztuka

Rdzeń płyty:

gipsowy o gęstości min. 1500kg/m3

Wartości obciążenia

Obciążenie punktowe zgodnie z PN – EN 12825:

6 000 N

Klasa ugięcia wg. PN-EN 12825:

A

Klasa nośności zgodnie z PN – EN 12825:

klasa 6

Siła niszcząca:

≥ 12 000 N

Wsp. bezpieczeństwa:

≥ 2,0

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa materiału budowlanego płyta nośna wg PN – EN 13501 część 1:

A1

Odporność ogniowa wg PN – EN 13501 część 2:

REI 60

TYP III

Dane techniczne

Płyta

Wymiary:

1200 x 600 mm

Grubość płyty:

32 mm

Górna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Dolna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Ciężar systemu:

48,2 kg/m2 (bez wykładziny, dla wys. 250 mm)

Ciężar płyty:

34,6 kg / sztuka

Rdzeń płyty:

gipsowy o gęstości min. 1500kg/m3

Wartości obciążenia

Obciążenie punktowe zgodnie z PN – EN 12825:

6 000 N

Klasa ugięcia wg. PN-EN 12825:

A

Klasa nośności zgodnie z PN – EN 12825:

klasa 6

Siła niszcząca:

≥ 12 000 N

Wsp. bezpieczeństwa:

≥ 2,0

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa materiału budowlanego płyta nośna wg PN – EN 13501 część 1:

A1

Odporność ogniowa wg PN – EN 13501 część 2:

REI 60

System FHB 28 plus zapewnia 6 kN punktowo i 30 kN/m2 o podwyższonej odporności ogniowej REI 60. Możliwość aplikacji dowolną warstwą wykończeniową sprawia, że podłogi te najchętniej stosowane są na przestrzeniach przeznaczonych dla najemców, dla których atutem będzie pozostawienie im dowolności wykończenia.

Proponowane zastosowania:

obiekty biurowe

obiekty o zwiększonym natężeniu ruchu

obiekty o zwiększonych wymaganiach nośności

Możliwe wykończenia podłogi:

wykładzina dywanowa

parkiet

deska barlinecka

gres

kamień wielkoformatowy

Karta techniczna

Wybierz rodzaj konstrukcji nośnej:

TYP I

Dane techniczne

Płyta

Wymiary:

1200 x 600 mm

Grubość płyty:

28 mm + 18mm

Górna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Dolna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Ciężar systemu:

61,2 kg/m2 (bez wykładziny, dla wys. 250 mm)

Ciężar płyty:

30,6 + 19,5 kg / sztuka

Rdzeń płyty:

gipsowy o gęstości min. 1500kg/m3

Wartości obciążenia

Obciążenie punktowe zgodnie z PN – EN 12825:

6 000 N

Klasa ugięcia wg. PN-EN 12825:

A

Klasa nośności zgodnie z PN – EN 12825:

klasa 6

Siła niszcząca:

≥ 12 000 N

Wsp. bezpieczeństwa:

≥ 2,0

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa materiału budowlanego płyta nośna wg PN – EN 13501 część 1:

A1

Odporność ogniowa wg PN – EN 13501 część 2:

REI 60

TYP II

Dane techniczne

Płyta

Wymiary:

1200 x 600 mm

Grubość płyty:

28 mm + 18mm

Górna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Dolna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Ciężar systemu:

61,2 kg/m2 (bez wykładziny, dla wys. 250 mm)

Ciężar płyty:

30,6 + 19,5 kg / sztuka

Rdzeń płyty:

gipsowy o gęstości min. 1500kg/m3

Wartości obciążenia

Obciążenie punktowe zgodnie z PN – EN 12825:

7 000 N

Klasa ugięcia wg. PN-EN 12825:

A

Klasa nośności zgodnie z PN – EN 12825:

klasa 6

Siła niszcząca:

≥ 14 000 N

Wsp. bezpieczeństwa:

≥ 2,0

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa materiału budowlanego płyta nośna wg PN – EN 13501 część 1:

A1

Odporność ogniowa wg PN – EN 13501 część 2:

REI 60

TYP III

Dane techniczne

Płyta

Wymiary:

1200 x 600 mm

Grubość płyty:

28 mm + 18mm

Górna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Dolna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Ciężar systemu:

61,2 kg/m2 (bez wykładziny, dla wys. 250 mm)

Ciężar płyty:

30,6 + 19,5 kg / sztuka

Rdzeń płyty:

gipsowy o gęstości min. 1500kg/m3

Wartości obciążenia

Obciążenie punktowe zgodnie z PN – EN 12825:

8 000 N

Klasa ugięcia wg. PN-EN 12825:

A

Klasa nośności zgodnie z PN – EN 12825:

klasa 6

Siła niszcząca:

≥ 16 000 N

Wsp. bezpieczeństwa:

≥ 2,0

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa materiału budowlanego płyta nośna wg PN – EN 13501 część 1:

A1

Odporność ogniowa wg PN – EN 13501 część 2:

REI 60

System FHB 32 plus zapewnia 9 kN punktowo i 45 kN/m2 o podwyższonej odporności ogniowej REI 60. Możliwość aplikacji dowolną warstwą wykończeniową, zwiększone właściwości akustyczne i bardzo duża nośność pozwalają zastosować ten system w miejscach, gdzie projekt stawia ekstremalne wymagania – nie do spełnienia przez inne typy podłóg podniesionych.

Proponowane zastosowania:

audytoria

salony samochodowe

hole wejściowe / windowe

powierzchnie magazynowe

Możliwe wykończenia podłogi:

gres

kamień wielkoformatowy

posadzki żywiczne

Karta techniczna

Wybierz rodzaj konstrukcji nośnej:

TYP I

Dane techniczne

Płyta

Wymiary:

1200 x 600 mm

Grubość płyty:

28 mm + 18mm

Górna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Dolna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Ciężar systemu:

64,2 kg/m2 (bez wykładziny, dla wys. 250 mm)

Ciężar płyty:

34,6 + 19,5 kg / sztuka

Rdzeń płyty:

gipsowy o gęstości min. 1500kg/m3

Wartości obciążenia

Obciążenie punktowe zgodnie z PN – EN 12825:

9 000 N

Klasa ugięcia wg. PN-EN 12825:

A

Klasa nośności zgodnie z PN – EN 12825:

klasa 6

Siła niszcząca:

≥ 18 000 N

Wsp. bezpieczeństwa:

≥ 2,0

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa materiału budowlanego płyta nośna wg PN – EN 13501 część 1:

A1

Odporność ogniowa wg PN – EN 13501 część 2:

REI 60

TYP II

Dane techniczne

Płyta

Wymiary:

1200 x 600 mm

Grubość płyty:

28 mm + 18mm

Górna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Dolna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Ciężar systemu:

64,2 kg/m2 (bez wykładziny, dla wys. 250 mm)

Ciężar płyty:

34,6 + 19,5 kg / sztuka

Rdzeń płyty:

gipsowy o gęstości min. 1500kg/m3

Wartości obciążenia

Obciążenie punktowe zgodnie z PN – EN 12825:

10 000 N

Klasa ugięcia wg. PN-EN 12825:

A

Klasa nośności zgodnie z PN – EN 12825:

klasa 6

Siła niszcząca:

≥ 20 000 N

Wsp. bezpieczeństwa:

≥ 2,0

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa materiału budowlanego płyta nośna wg PN – EN 13501 część 1:

A1

Odporność ogniowa wg PN – EN 13501 część 2:

REI 60

TYP III

Dane techniczne

Płyta

Wymiary:

1200 x 600 mm

Grubość płyty:

28 mm + 18mm

Górna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Dolna powierzchnia:

impregnacja przeciwwilgociowa

Ciężar systemu:

64,2 kg/m2 (bez wykładziny, dla wys. 250 mm)

Ciężar płyty:

34,6 + 19,5 kg / sztuka

Rdzeń płyty:

gipsowy o gęstości min. 1500kg/m3

Wartości obciążenia

Obciążenie punktowe zgodnie z PN – EN 12825:

11 000 N

Klasa ugięcia wg. PN-EN 12825:

A

Klasa nośności zgodnie z PN – EN 12825:

klasa 6

Siła niszcząca:

≥ 22 000 N

Wsp. bezpieczeństwa:

≥ 2,0

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa materiału budowlanego płyta nośna wg PN – EN 13501 część 1:

A1

Odporność ogniowa wg PN – EN 13501 część 2:

REI 60