Dla architekta

Projektowanie podłóg podniesionych

Specyfikacja techniczna

Najniższa podłoga podniesiona – EHB 18

konstrukcja nośna: TYP I – słupki wolnostojące

wymiary płyty: 600 x 600 x ~17,4 mm

klasa obciążenia wg PN-EN 12825: 1 (2,0 kN)

dopuszczalne obciążenie powierzchniowe: 10 kN/m2

klasa ugięcia wg PN-EN 12825: A (≤ 2,5 mm)

opór elektryczny upływu podłogi wg PN-EN 1081: Ru [Ω] 5×104< Ru < 1×109

współczynnik bezpieczeństwa wg PN-EN 12825: ≥ 2

materiał rdzenia: gipsowo – włóknowy

klasyfikacja ogniowa: materiał niepalny

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501 część 1: A1

akustyka wg EN ISO 140-12 ΔLw12 dB

Podłoga do biur – EHB 30

konstrukcja nośna: TYP I – słupki wolnostojące

wymiary płyty: 600 x 600 x 30 mm

klasa obciążenia wg PN-EN 12825: 1 (2,0 kN)

dopuszczalne obciążenie powierzchniowe: 10 kN/m2

klasa ugięcia wg PN-EN 12825: A (≤ 2,5 mm)

opór elektryczny upływu podłogi wg PN-EN 1081: Ru [Ω] 5×104< Ru < 1×109

współczynnik bezpieczeństwa wg PN-EN 12825: ≥ 2

materiał rdzenia: gipsowo – włóknowy

klasyfikacja ogniowa: materiał niepalny

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501 część 1: A1

klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501 część 2: REI30

akustyka wg EN ISO 140-12 ΔLw: 19 dB

Podłoga do serwerowni – Lekka – EHB 36 typ II

Płyty aplikowane fabrycznie wykładziną PCV

konstrukcja nośna: TYP II – słupki połączone stalowymi poprzeczkami – trawersami

wymiary płyty: 600 x 600 x 36 mm

klasa obciążenia wg PN-EN 12825: 5 (5,0 kN)

dopuszczalne obciążenie powierzchniowe: 25 kN/m2

klasa ugięcia wg PN-EN 12825: A (≤ 2,5 mm)

opór elektryczny upływu podłogi wg PN-EN 1081: Ru [Ω] 5×104< Ru < 1×109

współczynnik bezpieczeństwa wg PN-EN 12825: ≥ 2

materiał rdzenia: gipsowo – włóknowy

klasyfikacja ogniowa: materiał niepalny

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501 część 1: A1

klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501 część 2: REI60

akustyka wg EN ISO 140-12 ΔLw: 17 dB

Podłoga do serwerowni – Ciężka – EHB 36 typ III

Płyty aplikowane fabrycznie wykładziną PCV

konstrukcja nośna: TYP III – ruszt skręcany z profili C40/40/2mm

wymiary płyty: 600 x 600 x 36 mm

klasa obciążenia wg PN-EN 12825: 6 (6,0 kN)

dopuszczalne obciążenie powierzchniowe: 30 kN/m2

klasa ugięcia wg PN-EN 12825: A (≤ 2,5 mm)

opór elektryczny upływu podłogi wg PN-EN 1081: Ru [Ω] 5×104< Ru < 1×109

współczynnik bezpieczeństwa wg PN-EN 12825: ≥ 2

materiał rdzenia: gipsowo – włóknowy

klasyfikacja ogniowa: materiał niepalny

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501 część 1: A1

klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501 część 2: REI60

akustyka wg EN ISO 140-12 ΔLw: 17 dB

Podłoga do rozdzielni – EHB 36 typ III

Płyty aplikowane fabrycznie wykładziną PCV

konstrukcja nośna: TYP III – ruszt skręcany z profili

wymiary płyty: 600 x 600 x 36 mm

klasa obciążenia wg PN-EN 12825: 6 (6,0 kN)

dopuszczalne obciążenie powierzchniowe: 30 kN/m2

klasa ugięcia wg PN-EN 12825: A (≤ 2,5 mm)

opór elektryczny upływu podłogi wg PN-EN 1081: Ru [Ω] 5×104< Ru < 1×109

współczynnik bezpieczeństwa wg PN-EN 12825: ≥ 2

materiał rdzenia: gipsowo – włóknowy

klasyfikacja ogniowa: materiał niepalny

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501 część 1: A1

klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501 część 2: REI60

akustyka wg EN ISO 140-12 ΔLw: 17 dB

Podłoga do audytorium – FHB 32

konstrukcja nośna: TYP III – ruszt skręcany z profili C 40/40/2mm lub indywidualne rozwiązanie dla projektu

wymiary płyty: 1200 x 600 x 32 mm, łączone na pojedyncze pióro-wpust

klasa obciążenia wg PN-EN 13213: 6 (6,0 kN)

dopuszczalne obciążenie powierzchniowe: 30 kN/m2

klasa ugięcia wg PN-EN 13213: A (≤ 2,5 mm)

opór elektryczny upływu podłogi wg PN-EN 1081: Ru [Ω] 5×104< Ru < 1×109

współczynnik bezpieczeństwa wg PN-EN 13213: ≥ 2

materiał rdzenia: gipsowo – włóknowy

klasyfikacja ogniowa: materiał niepalny

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501 część 1: A1

klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501 część 2: REI60

akustyka wg EN ISO 140-12 ΔLw: 16 dB

Podłoga do pomieszczeń Clean Room – CRF

wymiary zewnętrzne: 600 x 600 mm

grubość: 46 mm

materiał konstrukcyjny: stal, malowana proszkowo

waga: ok. 15kg

perforacja: >42%

rozstaw podpór: 600 x 600mm

materiał podpór: stal ocynkowana galwanicznie

klasa nośności zgodnie z PN-EN 12825: Klasa 5A

obciążenie punktowe: 5 000N

siła niszcząca: ≥ 10 000N

współczynnik bezpieczeństwa: ≥ 2

klasa materiału budowlanego płyta nośna wg PN-EN 13501 część 1: A1 (materiał niepalny)

elektrostatyka: (PN-EN 1081) w zależności od zastosowanej wykładziny na powierzchni płyt

klasa czystości (ISO 146441-1): ISO 4

Podłoga do pomieszczeń „mokrych” pod płytki gresowe

wymiar płytek: nie większe niż 60 x 60 cm

konstrukcja nośna: TYP I – słupki wolnostojące

wymiary płyty: 1200 x 600 x 32 mm, łączone na pojedyncze pióro-wpust

klasa obciążenia wg PN-EN 12825: 5 (5,0 kN)

dopuszczalne obciążenie powierzchniowe: 25 kN/m2

klasa ugięcia wg PN-EN 12825: A (≤ 2,5 mm)

opór elektryczny upływu podłogi wg PN-EN 1081: Ru [Ω] 5×104< Ru < 1×109

współczynnik bezpieczeństwa wg PN-EN 12825: ≥ 2

materiał rdzenia: gipsowo – włóknowy

klasyfikacja ogniowa: materiał niepalny

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501 część 1: A1

klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501 część 2: REI60

akustyka wg EN ISO 140-12 ΔLw: 16 dB

Podłoga pod płytki gresowe o dużych wymiarach, parkiet lub kamień

konstrukcja nośna: TYP I – słupki wolnostojące

płyty: dwie warstwy sklejone ze sobą

wymiary płyty pierwszej warstwy: 1200 x 600 x 32 mm, łączone na pojedyncze pióro-wpust

wymiary płyty drugiej warstwy: 1200 x 600 x 18 mm

klasa obciążenia wg PN-EN 12825: 6 (9,0 kN)

dopuszczalne obciążenie powierzchniowe: 45 kN/m2

klasa ugięcia wg PN-EN 12825: A (≤ 2,5 mm)

opór elektryczny upływu podłogi wg PN-EN 1081: Ru [Ω] 5×104< Ru < 1×109

współczynnik bezpieczeństwa wg PN-EN 12825: ≥ 2

materiał rdzenia: gipsowo – włóknowy

klasyfikacja ogniowa: materiał niepalny

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501 część 1: A1

klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501 część 2: REI60

akustyka wg EN ISO 140-12 ΔLw: 16 dB

Detale architektoniczne

Detale podłogi
EHB 30
Detal styku z elewacją
Typ II