Krata wentylacyjna

Dane techniczne

Płyta

Wymiary:

600 x 600 mm

Całkowita wysokość:

~ 540 mm

Materiał konstrukcyjny:

stal, malowana proszkowo

Waga:

ok. 25kg

Powierzchnia przepływu:

36%

Wydajność przy prędkości powietrza 2,5 m/s

1170 m3/h

Nośność:

3 kN

Współczynnik bezpieczeństwa:

≥ 2,0

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa materiału budowlanego płyta nośna wg PN – EN 13501 część 1:

A1 (materiał niepalny)

Odporność ogniowa wg PN – EN 13501 część 2:

REI 30