Knauf Polska

Podłogi wylewane produkcji Knauf Polska to zintegrowany system Camillo. Wylewka jastrychowa FE 50 to klasa jakości CA-C25-F5. Jednolity materiał zapewni idealnie gładką powierzchnię gotową do aplikowania dowolną warstwą wierzchnią. Razem z systemem otworów rewizyjnych opartym na płytach EHB 36, podłoga ta zapewni doskonały dostęp do wszystkich instalacji.

Proponowane zastosowania:

obiekty biurowe

obiekty z ogrzewaniem podłogowym

Możliwe wykończenia podłogi:

kamień

gres

deska barlinecka

wykładzina dywanowa

Karta techniczna

Dane techniczne

Dane techniczne

Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 13813:

C30

Klasa wytrzymałości na zginanie wg PN-EN 13813:

F6

Współczynnik przewodności cieplnej:

λ = 1,4 – 1,6 [W/m*K]

Gęstość:

2200±100 kg/m3

Wsp. rozszerzalności termicznej:

0,016 [mm/m*K]

Moduł sprężystości przy zginaniu:

17 000 MPa

Czas obróbki plastycznej:

Ok. 1h

Zakres pH dla wilgotnego jastrychu:

powyżej 7

Pęcznienie po 28 dniach twardnienia:

ok. 0,1 [mm/m]

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa materiału budowlanego płyta nośna wg PN – EN 13501 część 1:

A1fl