II linia Metra – Stacje C16, C17, C18

Warszawa
Date
Kategoria
Serwerownie
Typ budynku:

II Linia Metra – Stacje

 

Inwestor:

Miasto Stołeczne Warszawa

 

Projektant:

Metroprojekt

 

Generalny wykonawca:

Astaldi S.P.A.

 

Rok realizacji:

2017-2018

 

Rodzaje zastosowanych podłóg podniesionych:

EHB 36 + PCV

EHB(S)36 + PCV

 

Powierzchnia podłóg podniesionych:

1 963 m2