II linia Metra – Stacje C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15

Warszawa
Date
Kategoria
Serwerownie
Typ budynku:

II Linia Metra – Stacje

 

Inwestor:

Miasto Stołeczne Warszawa

 

Projektant:

ILF Consulting Engineers

 

Generalny wykonawca:

AGP Metro Spółka cywilna

 

Rok realizacji:

2013-2014

 

Rodzaje zastosowanych podłóg podniesionych:

EHB 36 + PCV

h = 130cm

FHB 32 + C40

EHB(S)36 + PCV

 

Powierzchnia podłóg podniesionych:

4 500 m2